Με εύκολο και απλό τρόπο μπορείτε να αλλάξετε το στρογγυλό, απλό πολύφωτό σας, σε ένα πιο όμορφο και σίγουρα εντυπωσιακό πολύφωτο.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι μόνο το κλασσικό χάρτινο, κυκλικό πολύφωτο, λίγες κόλλες χαρτί, ψαλίδι και κόλλα.

Ο τρόπος φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

lampe